Araretama

Esencie araretama
Aqua Ignea
Mandala Araretama


ARARETAMA
„miesto kde sa rodí svetlo“

Aratetama je jedným z nástrojov pre osobný rast. Autorkou celého systému je brazílska umelkyňa, šamanská liečiteľka, alchymistka, astrologička Sandra Epstein. Araretama rozvíja súcit, rešpekt k sebe i k odlišnostiam ostatných, empatiu, trénujeme našu pružnosť.
Nepotrebujeme roky, aby sme odblokovali staré vzorce. Potrebujeme objektivitu, silu a pomoc. Čím rýchlejšie to činíme, tým menej sa budeme prepadať späť dolu do záludnej siete psychiky, ktorá miluje ospravedlňovanie našich obmedzení, spôsobenými skúsenosťami z minulosti. Všetci sme určite zakúsili najakú zlú skúsenosť v priebehu nášho života. Tieto otlačky, ktoré sme obdržali od našich rodičov, pri narodení, sú také silné, že väčšinu času nimi blokujeme našu autenticitu. Ponúkam Vám efektívne a silné nástroje, ktoré vám prinesú odblokovaie a dajú príležitosť pre autentické vyjadrenie.
„ Je čas žiť v plynutí synchronicity, povzniesť sa nad súťaživosť, ktorá je otlačená v našom biologickom systéme, rozvíjať súcit, rešpekt a empatiu. Pružnosť našho mozgu nám dáva možnosť prijať naše ľudstvo, porozumieť našim limitom a precvičiť ich tak, aby sme sa stávali pružnejšími a milšími.
Porozumenie, že život v prítomnosti znamená venovať pozornosť všetkým dôležitým aktivitám. To znamená nájsť „Živosť“, a ako môžeme tento zmysel dosiahnuť bez toho, aby sme zranili niekoho iného....“
Rozvíjať budúcnosť znamená prebúdzať princípy spoločenstva. Teraz je čas toto tvoriť a súčasne mať na vedomí plný rešpekt k odlišnostiam a to, že krása odlišností ktoré dokážu byť v pospolitosti, je geometriou budúcnosti.
Nezáleži odkiaľ pochádzate, na vašom systéme presvedčenia, na vašich zvykoch. To , čo vytvorí premenu je rešpekt, ktorý možeme vniesť do svojho srdca.

Systém Araretama v súčasnosti ponúka:
  • 31 esencií
  • 19 aqua ignea
  • 5 essential
  • Sady:
    • Secrets of life
    • Fernando de Noronha
    • Wealth Mandala