Metóda RUŠ

Sme tu preto, aby sme žili šťastný,
zdravý, prirodzene harmonický život.
To, čo nám v tom bráni,
sú nepríjemné pocity telesné alebo psychické (emócie)
alebo oboje naraz.
Nič viac, nič menej.
Tie nepríjemné pocity nejako vznikli.
Dajú sa spracovať a odstrániť.
Rýchlo a ľahko.
Úplne a navždy.
Ver, že tomu nemusíš veriť.
Aj tak to funguje.


Čo je to RUŠ
RUŠ – Rychlá a Účinná zmena Skutočnosti

Metoda Ruš je technika práce s ľudským podvedomím.
Je to nová, moderná, jednoduchá, praktická a vecná metóda pre nový vek. Tým, že rieši skutočné príčiny súčasných, aktuálnych problémov - rýchlo a úplne - je jedinečná. Zároveň je šetrná ku klientovi; pomocou tejto metódy sa úplne zbaví celej rady problémov behom relatívne veľmi krátkej doby, naviac s trvalým výsledkom. Je založená na starých princípoch a moderných poznatkoch.
Zameriava sa na vyhľadanie a odstránenie negatívnych programov (presvedčení, vzorcov, blokov). Jej veľká prednosť je v tom, že je ľahko naučiteľná.

Zakladateľom metódy Ruš je Karel Nejedlý:
"První impuls pro vznik RUŠky byla přednáška v ášramu v jižní Indii, kde jsem pobýval mj. v předjaří roku 2005. Tam mě napadl princip metody, který jsem vyzkoušel sám na sobě a zjistil, že funguje. Rychle, jednoduše, přímočaře jsem se zbavoval toho, co mě zatěžovalo. Po příjezdu domů jsem tento postup aplikoval u klientů a účastníků seminářů. Metodu, kterou jsem později nazval ?, jsem během další praxe ještě více zjednodušil a zprůhlednil. Získáváním dalších zkušeností vznikl postupně kompaktní, ucelený systém.Řadu let jsem pracoval pomocí regresní terapie (Hlubinné abreaktivní psychoterapie). Přitom jsem si uvědomil určité principy, které mi zásadně pomohly při vyvíjení metody RUŠ"

Akým spôsobom pracuje metoda Ruš?
Klient je po celú dobu pri plnom vedomí (i terapeut :-)). Cielenými otázkami se najskôr definujú negácie z podvedomia. V dalšej časti sa tieto negácie vyčistia. Úplne a trvale.Pomôcť sa dá ale len vtedy, keď sa človek sám a dobrovoľne rozhodne svoj problém vyriešiť.

Ako funguje?
Najskôr sa riešia všetky základné vzťahy - rodičia, súrodenci, všetci partneri/partnerky. Tým sa plošne vyriešia problémy klienta. Až potom riešim konkrétne problémy - avšak pokiaľ klient ešte nejaké má, čo je málokedy.

Čo všetko sa dá vyriešiť?
Všetko, čokoľvek. Akékoľvek psychické aj fyzické potiaže, problémy. Psychické problémy: akékoľvek fóbie - aj sociálne fóbie, strachy, obavy, úzkosti, ľútosť, smútky, depresie, zlosť, nenávist, hnev, žiarlivosť, závisť, prežitý šok, pocit samoty, nelásky, odlúčenia, pocit vyhorenia, strach zo smrti, sebavražedné sklony, anorexia (nechutenstvo) - i mentálne, bulímia, alergie, bolesť hlavy aj migréna, trauma z rozvodu i rozchodu, úmrtie blízkeho človeka aj milovaného zvieratka.

Sú to len naše pocity, ktoré nás nepríjemne ovplyvňujú. A tie sa dajú riešiť úplne a navždy.
Všetko má jasnú príčinu, NIČ sa nedeje náhodou.
Metódou VYRIEŠIME SKUTOČNÉ PRÍČINY súčasných ťažkostí.

Metóda Ruš vedie k prežívaniu šťastného, naplneného života. K hlbokému vnútornému kľudu, stavu bez myšlienok, k prežívaniu každého okamžiku naplno.
Vedie k harmonickým vzťahom - s okolím, so sebou, s vesmírom.
Vedie k spokojnému životu tým, že odstráni všetky negácie, ktoré nám spôsobujú nepríjemné pocity. Vedie k uvedomeniu a zodpovednosti za vlastný život.
Učí človeka vyznať sa vo svojich pocitoch, uvedomovať si ich, rozumieť sebe.
Metóda vedie k hlbšiemu pochopeniu súvislostí, k vytvoreniu a rozšíreniu vnútorného priestoru - kľudného, čistého, hlbokého.

Dĺžka terapie je spravidla 3 až 4 hodiny (sedenie plynie veľmi rýchlo, pretože sa pracuje veľmi aktívne)Ak prijmeme všetko, v čom sme schybili –
a napriek tomu si myslíme, že si zaslúžime radostný a šťastný život,
otvoríme nesmierne okno, ktorým môže vojsť Láska.
Pochybenia potom náhle zmiznú samy od seba,
pretože šťastný človek sa nevie pozerať na svet inak než s Láskou –
táto sila obnovuje všetko, čo existuje vo Vesmíre.
Paulo Ceolho